Basketbal pro syna

8. 9. 2023 0 Comments


Sportovní aktivity by mÄ›ly být úplnou samozÅ™ejmostí pro každého ÄlovÄ›ka. Nebo co si myslíte o tom, že tÅ™eba nÄ›kteří lidé sportují jenom pasivnÄ›? Víte, co je to pasivní sport? Pasivní sport je takový, že tÅ™eba lidé se jenom koukají v televizi na sport, tÅ™eba hlavnÄ› pánové. Vemte si například nÄ›jaké starší pány nebo jiné. Ale ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů tohle dÄ›lají starší generace, že si vezmou pivo, nÄ›co dobrého na zub. Sednou si k televizi a tÅ™eba se v televizi koukají na fotbalové zápasy a nebo hokejové zápasy. SamozÅ™ejmÄ›, že mě také tohle baví. A v televizi se koukám hlavnÄ› na tenis, to mÄ› hodnÄ› baví. ObÄas se také koukám na golf v televizi, ale co hraji opravdu hodnÄ› aktivnÄ›, tak je to tenis a squash a obÄas si také zajezdím na koni. Řeknu vám, že tohle je opravdu perfektní sport, který mÄ› baví. Jízda na koni je opravdu pro mÄ› Äíslo jedna, nejlepší sport.

Basketbal je Äesky košíková hra.

Lepší jsem opravdu najít nemohla. A dokonce i můj syn, kterému je osm let, tak také už docela se zajímá o nějaké sportovní aktivity. On zatím chodí teda od svých pěti let do fotbalu, ale už ho to nějak nebaví. Já jsem ho tam přihlásila, aby měl nějaký pohyb a říkala jsem si, že když ho to bude bavit, tak jedině dobře. A kdyby ho to nebavilo, tak jednoduše bude jenom u nás na ulici na kole. Takže jsem ráda, že syna zatím těchto pár let fotbal baví, ale už se také kouká na to, že prý by chtěl být žokej.

Basketbal je pro vysoké hráÄe.

Akorát nevím, jak to bude s jeho výškou, protože oba dva jeho rodiÄe, jako například já, jsme oba dva vÅ¡ichni hodnÄ› vysocí, takže pÅ™edpokládám, že i syn bude mít skoro dva metry, protože jeho otec má dva metry a já mám metr osmdesát. Takže pÅ™edpokládám, že syn bude obr asi po nás. NicménÄ› kdyby tÅ™eba hrál sport, takový kde bude jeho výška výhodou, jako například basketbal. Myslím si, že basketbal by ho také bavil, takže se ho zeptám, tÅ™eba až bude mít narozeniny, jestli by si nepřál basketbalový míÄ, uvidím, tÅ™eba bude jednoho dne slavný basketbalista.