Bez her je nuda

29. 7. 2023 0 Comments


Věřte mi, že kdyby nebyly žádné hry, tak by mÄ› opravdu zajímalo, co by lidé dÄ›lali, kdyby nebyly žádné hry, jak by si lidé odpoÄinuli anebo jak by lidé relaxovali? Jenom si pÅ™edstavte, kdybyste museli jenom chodit do práce anebo tÅ™eba jenom uklízet, vaÅ™it a starat se o rodinu a také o chod domácnosti. Jak byste vlastnÄ› trávili volný Äas? Možná nÄ›jakými výlety anebo tÅ™eba televizí, poÄítaÄem Äi notebookem? Ano, tohle by také Å¡lo, ale já si myslím, že jenom tak na urÄitou dobu. Potom by se televize Äi notebook nebo poÄítaÄ ÄlovÄ›ku nÄ›jak hodnÄ› omrzel a už by ho to tak moc nebavilo, jako kdyby tÅ™eba mohl hrát pexeso nebo ÄlovÄ›Äe, nezlob se anebo tÅ™eba dÄ›lat různé vÄ›ci, tÅ™eba hrát i Å¡ipky.

Dříve jsem hrála kuleÄník závodnÄ›.

Nebo Å¡achy Äi kuleÄník. HlavnÄ›, aby ho to vždycky opravdu hodnÄ› bavilo. Já jsem totiž dříve hrála závodnÄ› kuleÄník. Sice jenom asi do posledního roÄníku stÅ™ední Å¡koly. Potom jsem s tím sekla, protože jsem si naÅ¡la velice nároÄné zamÄ›stnání a potom jeÅ¡tÄ› brigádu. A jeÅ¡tÄ› jsem potom chtÄ›la také studovat jazyky. ChtÄ›la jsem studovat francouzÅ¡tinu a angliÄtinu, a to se mi opravdu hodnÄ› daÅ™ilo.

KuleÄník mÄ› moc baví.

Tohle také pro mÄ› byla zábava, ale samozÅ™ejmÄ›, že jsem také mezi studiem a prací potÅ™ebovala nÄ›jak se odreagovat, nÄ›jak se uklidnit a také jsem k tomu potÅ™ebovala nÄ›jakou zábavu. S kamarádkou jsem opÄ›t zaÄala chodit na kuleÄník. Věřte mi, že kuleÄník je opravdu skvÄ›lá volba sportu anebo takové hry, která vás dokáže opravdu uvolnit. Kdy vy se vlastnÄ› soustÅ™edíte jenom na ten kuleÄník, na tu kouli, na ten strk. SoustÅ™edíte se na to, abyste vyhráli a Å™eknu vám, že když se vám to podaří, tak potom máte v sobÄ› tolik adrenalinu, že byste ho mÄ›li i na rozdávání. Vždycky jsem chtÄ›la být v nÄ›Äem opravdu dokonalá. Sice skoro dokonalá jsem v jazycích, ale také chci být dobrá v nÄ›Äem, co mÄ› baví, a to je například kuleÄník.