Krása člověka

28. 8. 2023 0 Comments


ÄŒlovÄ›k nebere krásu, tak jako tÅ™eba úplnÄ› každý druhý ÄlovÄ›k nebo ÄlovÄ›k nebere krásu tak, jako tÅ™eba pes. Vy se možná divíte, proÄ já se nyní bavím o psech, že pes a krása ÄlovÄ›ka nemá k sobÄ› vůbec nic spoleÄného, jenomže věřte, že má pes si totiž nevybírá ÄlovÄ›ka podle vzhledu. Ale podle charakteru a podle toho, jak se k nÄ›mu ÄlovÄ›k chová. Je úplnÄ› jedno, jak vypadáte. Psovi je úplnÄ› jedno, jestli vám je deset let nebo sedmdesát let anebo jste se teprve narodili, to je úplnÄ› jedno. Pes nebere krásu, pes nebere jako krásu vzhled. VaÅ¡e krása je mu úplnÄ› jedno. Nezajímá ho, jak vypadáte, jestli jste Äernoch nebo bÄ›loch. Psovi je to úplnÄ› jedno, ale lidé lidé jsou vybíraví. V tomhle smyslu jsou velice takoví, nÄ›kdy až netaktní, a mnÄ› to pÅ™ijde docela takové Å¡patné a povrchní. ProÄ by ÄlovÄ›k mÄ›l stále hledÄ›t jenom na krásu?

A co ta vnitřní krása?

SamozÅ™ejmÄ›, že když tÅ™eba partner hledá partnera, tak je to nÄ›co logického a jasného. Je logické, že tÅ™eba když partnerovi se budou líbit tÅ™eba dlouhé svÄ›tlé vlasy, tak nebude mít krátkovlasou Äernovlasou dívku. Tohle zase tohle beru, že každý má své preference a své sympatie, ale také musí ÄlovÄ›k hledÄ›t na tu vnitÅ™ní krásu. VždyÅ¥ i ta vnitÅ™ní krása má nÄ›co do sebe, i vnitÅ™ní krása má své plusy a mínusy. Vemte si, kdybyste mÄ›li tÅ™eba nÄ›jakou krásku, takový typ krásky, kterou byste si přáli, ale zjistili byste, že je tÅ™eba sprostá a drzá jako dlaždiÄ. 

Vnější krása není všechno.

Myslím si, že mnoha mužům by se tohle nelíbilo. A co kdyby vaÅ¡e přítelkynÄ› byla hodnÄ› promiskuitní? Chodila tÅ™eba s muži do hospody a nechala by se objímat a tancovala by s nimi? Tak si myslím, že její krása by už vám byla úplnÄ› jedno. A že hledali byste radÄ›ji jinou krásnou ženu, takovou ženu, která je vnitÅ™nÄ› krásná a která bude milovat jenom vás. A podle mého názoru neudÄ›láte chybu, když si vždycky s každou partnerkou promluvíte, co pro ni každý druhý znamená. Já bych rozhodnÄ› nechtÄ›la mít partnera, který se bude otáÄet za každou sukní.