Jak se chránit před negativní energií?

23. 5. 2023 0 Comments


1) dodržujte hranice s ostatními lidmi

Jste-li vysoce citliví lidé hodnÄ› pociÅ¥ujete nálady a energii druhých. To vás může neskuteÄnÄ› vyÄerpávat. Pokud nyní jásáte, že to není váš případ pÅ™esto zbystÅ™ete. Pokud si jasnÄ› nenastavíte hranice s okolím, může se stát, že vás zaÄne okolí využívat. To pocítíte nejen úbytkem energie, ale i zhorÅ¡eným zdravotním stavem. Trénujte říkání NE a dejte sebe na první místo.

2) vytvořte si ochranný štít

Možná vás vyÄerpává vÄ›tší množství lidí, konflikty v práci nebo skupinové akce. V tom případÄ› si kolem sebe pÅ™edstavte ochrannou kouli, ve které jste v bezpeÄí. Žádné energie a nálady k sobÄ› tím pádem nepouÅ¡títe. 

cviÄení

3) vsaÄte na ochranný rituál

Rituály byly oblíbené už mezi naÅ¡imi pÅ™edky pÅ™ed mnoha a mnoha lety. MÄ›ly svůj úÄel a pÅ™edávaly se z generace na generaci. PÅ™ijmÄ›te tak jejich odkaz a proveÄte ochranný rituál svého domova. K oÄistÄ› výbornÄ› poslouží například rýže, vykuÅ™ování, tibetské mísy nebo modlitba.

4) zdravá životospráva

Abyste mohli lépe odolávat negativní energii zaměřte se na zdravou stravu (dostatek ovoce, zeleniny, libového masa, luÅ¡tÄ›nin, oÅ™echů, celozrnných výrobků, ryb a zdravých tuků), pitný režim (neperlivá voda, bylinkové Äaje, zelené Äaje a Äerstvé ovocnÄ› šťávy) a dostatek spánku. Naopak se vyhnÄ›te alkoholu, kofeinovým nápojům, průmyslovÄ› zpracovaným potravinám a pokud to jde, tak i farmaceutickým lékům.

Tip: pokud jednou zhřešíte, nic se nestane. Ale snažte se dodržovat pravidlo 80% (zdravých potravin) a 20% (nezdravých potravin).

jahody

5) posilujte vdÄ›Änost

Každý den si Å™eknÄ›te jednu vÄ›c, za kterou jste vdÄ›Äní. Může to být i úplná drobnost typu, že jste naÅ¡li vhodné parkovací místo uprostÅ™ed plného sídliÅ¡tÄ›. BuÄte pokorní a nic neberte jako samozÅ™ejmost. DÄ›kujte za vÄ›ci, kterých si vážíte. 

Tip: k tomuto bodu skvÄ›le poslouží deník vdÄ›Änosti.