Láska mezi lidmi

5. 5. 2023 0 Comments


Když se Å™ekne láska, tak co vy si pod slovem láska pÅ™edstavíte? Mnoho lidí si tÅ™eba pÅ™edstavím nÄ›jaký manželský pár anebo zamilovaný pár. Ale abych se pÅ™iznala, tak tohle je tak troÅ¡ku pravda, protože kdyby se mÄ› nÄ›kdo osobnÄ› zeptal, co je to láska, tak si také ihned vybavím tÅ™eba svého otce a maminku, jak se maminka s otcem se mají moc rádi, takhle to vždycky alespoň říkali. Vždycky rodiÄe říkali, že každý rodiÄ, maminka a tatínek se mají rádi. A já jsem také v tom pÅ™esvÄ›dÄení vyrůstala, ale když jsem zase tÅ™eba vidÄ›la od kamarádky její rodiÄe, tak ti se stále jenom hádali. AbsolutnÄ› jsem nechápala, proÄ se její rodiÄe stále hádají. PÅ™iÅ¡lo mi to takové divné, a tak jsem se doma stále rodiÄů ptala, proÄ se vlastnÄ› kamarádÄini rodiÄe stále jenom hádají.

Lásku ÄlovÄ›k musí cítit.

Oni mi to stále nedokázali nÄ›jak vysvÄ›tlit. Takže i když jsem tÅ™eba vÄ›dÄ›la, co je to láska, co je to láska mezi rodiÄi a mezi dítÄ›tem, tak jsem pochopila, že oni vlastnÄ› ti kamarádÄini rodiÄe se nÄ›jak asi nemusí. Na niÄem se nepohodli, a tak se hádají. Podle mého názoru tohle je Å¡koda. Lidé by samozÅ™ejmÄ› vždycky mÄ›li také uvítat fakt, že tÅ™eba by ÄlovÄ›k jednou mÄ›l ustoupit anebo také by mÄ›l vyslechnout toho druhého. Já vím, že nÄ›kdy je to opravdu hodnÄ› složité a že láska nÄ›kdy bolí a láska je nÄ›kdy zatracená.

Pěkný zamilovaný pár.

Ano, slyšíte dobÅ™e. Láska je nÄ›kdy zatracená, takhle to říkala alespoň vždycky moje babiÄka. A já vážnÄ› nechápu, co tím tak extra myslela, ale zase musím dát za pravdu, že vlastnÄ› babiÄka ona už má zkuÅ¡enosti ze života a ví, co je to láska a také ví, že láska nÄ›kdy bolí, ale že láska je vÅ¡ude okolo nás. A je vlastnÄ› také příjemná, že láska nemusí být mezi mužem a ženou, že to nemusí být takový koktejl chemikálií, ale že vlastnÄ› také může být mezi matkou a dítÄ›tem, takzvaná mateÅ™ská láska, kterou nyní cítím já a Å™eknu vám, že mateÅ™ská láska je nejsilnÄ›jší na svÄ›tÄ›.