Práce online

3. 5. 2023 0 Comments


Také jste už kolikrát mÄ›li různé obavy, že by vás tÅ™eba nÄ›kdo online mohl okrást? Věřte mi, že je to docela straÅ¡idelné a já sama se bojím, abych také tÅ™eba online nepÅ™iÅ¡la o peníze, i když si dávám tedy samozÅ™ejmÄ› pozor. Ale vzpomínám si, že nÄ›kdy nÄ›jak asi pÅ™ed necelými dvaceti lety jsem byla s kamarádkou v BrnÄ› a dávali jsme si kávu a z niÄeho nic mi pÅ™iÅ¡la SMS. Byla to nÄ›jaká cizí paní, která mÄ› prosila, že omylem si na moje telefonní Äíslo poslala nÄ›jaký osobní kód, který potÅ™ebuje do své banky a také jako přístupové heslo k poÄítaÄi. Já jsem jeÅ¡tÄ› vůbec nic netuÅ¡ila, že nÄ›jaké online podvody existují a že tohle vůbec jde, takže jsem v dobré víře paní poslala kód a potom za týden jsem se dozvÄ›dÄ›la, že se mi z mého paušálu strhlo tisíc korun.

Také se na poÄítaÄi uÄím.

Byla jsem úplnÄ› v Å¡oku, ihned jsem Å¡la na policii, a jeÅ¡tÄ› jsem ani netuÅ¡ila, že vlastnÄ› za to může paní a že za to můžu také v malé míře já, že jsem jí poslala kód. Jenomže mi věřte, že tehdy jsem ani netuÅ¡ila, že nÄ›co takového existuje. Tady jde vidÄ›t, že díky poÄítaÄům a další informaÄní technologii ÄlovÄ›k také může pÅ™ijít nevÄ›domky o své peníze. Od té doby jsem si už dávala pozor. Sice mým známým se to stalo jeÅ¡tÄ› nÄ›kolikrát, ale já jsem si už dávala pozor. Opravdu mi tohle vadí, že informaÄní technologie tohle dokáže a že tohle není také více chránÄ›né, jenomže moje blbost.

Každý se zajímá o poÄítaÄe.

Od té doby jsem už nÄ›komu samozÅ™ejmÄ› žádné kódy neposlala. Proto jsem si také radÄ›ji pojistila svou kartou, protože Äasto platím online. Pojistila jsem si ji, kdyby mÄ›síÄnÄ› strhávají dvacet pÄ›t korun. Podle mého názoru je tohle skvÄ›lé, protože když vás alespoň nÄ›kdo okrade a nebudete si za to moct sami, tak vám potom banka vrátí vÅ¡echny peníze. Takhle mi to alespoň kamarádka Å™ekla, tak jsem toho využila, takže si dejte pozor i informaÄní technologie nemusí být úplnÄ› stoprocentnÄ› krytá a bezpeÄná, takže podle mého názoru si vÅ¡ichni musíme dávat pozor.