Vodovodní přípojka do domu se neobejde bez projektu

27. 6. 2023 0 Comments

V minulosti to měli lidé s výstavbou obydlí mnohem snazší. Domníváte se, že tato úvodní věta je tak trochu zkreslená či dokonce nepravdivá? Vždyť přece máme k dispozici tolik technických vymožeností a srovnávat se s dobou, kdy se voda nabírala ze studny rumpálem a neexistovala žádná kanalizace, je snad nepoměr.

pitná voda

V tomto směru máte samozřejmě pravdu, protože mnohem komfortnější je otočit pákou vodovodní baterie a natočit vodu do sklenice, než jít na zahradu a donést vědro plné vody, což je fyzicky namáhavější a zvláště v zimě docela nepříjemné, jenže dnes je k zajištění přípojky vody zapotřebí celá řada administrativních úkonů, s nimiž si laická osoba neporadí. Nežli se vám podaří připojit novostavbu či rekonstruovaný objekt k veřejnému vodovodnímu řadu, musíte absolvovat docela náročné martyrium.

voda v přírodě

Za prvé je nutné vytvořit projekt vodovodní přípojky https://provodu.cz/projektova-dokumentace/, a ten musí mít patřičné náležitosti, protože, za druhé – budete projekt předkládat stavebnímu úřadu k posouzení a schválení. Je vám zřejmě jasné, že jde o ryze specifickou záležitost, a kdo nepracuje v oboru vodohospodářských staveb, tento úkol pravděpodobně nezvládne. Přípojka se vyhotoví až na základě technických podkladů a po dokončení prací se přípojka podrobí kolaudaci.

Sled jednotlivých činností by měl v ideálním případě na sebe navazovat, ovšem chcete-li toto provádět svépomocí, můžete se v tom obrazně řečeno utopit. Amatérský přístup tu není možné strpět, protože dům napojujete na stávající vodovodní řad, na jehož činnosti je závislých mnoho dalších objektů, proto je nutné ctít určitá pravidla.

Z tohoto důvodu se také lidé obrací s žádostí o komplexní řešení na specializované firmy, které se postarají o výstavbu na klíč včetně projektu a samozřejmě záruky na prováděnou činnost. Odpadnou vám tím starosti a svou energii pak můžete nasměrovat tam, kde to bude užitečné.