Naše česká ekonomika

28. 6. 2023 0 Comments


Já vím, že v dneÅ¡ní dobÄ› si lidé myslí, že ekonomika jde asi ke dnu. Abych se pÅ™iznala, tak já si tohle myslím také. SamozÅ™ejmÄ› to ale nemyslím nÄ›jak ve zlém. MnÄ› se zdá, že dneÅ¡ní ekonomika opravdu nÄ›jak skomírá. A jenom, když se dívám tÅ™eba na televizi na odpolední zprávy a nebo také na veÄerní zprávy, tak vždycky slyším a také Ätu, že ekonomika opravdu skomírá. Věřte mi, že mě tohle opravdu hodnÄ› mrzí. Já mám naÅ¡i republiku opravdu hodnÄ› ráda a přála bych si, aby naÅ¡e republika byla v bezpeÄí a také ekonomicky vyzrálá a nebo také ekonomicky stabilní. Alespoň ta stabilita by mohla být, jenomže mnoho lidí stále opakuje, že také mnoho lidí si myslí, že ekonomika půjde stále ke dnu, že to bude horší. A že tÅ™eba za dvacet let bude ekonomický systém vůbec neudržitelný, a to také říkají kvůli tomu, že jsou Å¡patné důchodové reformy.

Bez peněz se republika neobejde.

Abych se pÅ™iznala, tak ty důchodové reformy mÄ› také opravdu hodnÄ› vadí a mÄ›lo by se s tím nÄ›co dÄ›lat, protože například když vezmu svého dÄ›deÄka, tak ten od Å¡estnácti let pracoval v dolech. Potom Å¡el pracovat také do nÄ›jaké továrny. Ale věřte, že dÄ›deÄek mÄ›l odpracovaných padesát jedna let a dostal opravdu minimální důchod. A ta valorizace byla opravdu také hrozná. Navíc dÄ›deÄek si ve svém zamÄ›stnání také zniÄil opravdu hodnÄ› ledviny a hlavnÄ› plíce, protože dýchal Å¡pinavý a praÅ¡ný vzduch.

Co si myslíte o ekonomice?

Takže si myslím, že ekonomika by se mÄ›la v nÄ›jakém ohledu úplnÄ› zmÄ›nit. Nemusí se zmÄ›nit úplnÄ› extrémnÄ› moc, ale mÄ›li by aspoň vÅ¡ichni dávat pozor na to a také hledÄ›t na to, aby vÅ¡echno bylo opravdu dobÅ™e udÄ›lané a aby se také myslelo na budoucnost, nesmí se myslet jenom na přítomnost a podobnÄ›, protože peníze budou potÅ™eba i v budoucnosti. Ne jenom teÄ, takže ekonomika by se mÄ›la vzchopit, jenomže to bude asi bÄ›h na dlouhou traÅ¥. Já osobnÄ› nevím, kde bych zaÄala.